NOVI PAZAR – Trenutna epidemiloška situacija u gradu može se, imajući u vidu broj zaraženih virusom Covid19, okarakterisati kao “blagi predah u odnosu na prvobitno stanje”, rečeno je na sastanku članova Stručno operativnog tima Gradskog štaba za vanrednu situaciju Grada Novog Pazara.

Da bi se tendencija smanjenja broja obolelih nastavila, potrebno je strogo se pridržavati propisanih mera zaštite i kontakte svesti na minimum, što je ujedno i apel članova Stručno – operativnog tima svim građanima i privrednim subjektima.

Pojačana opreznost neohodna je i zbog predstojećeg polaska dece u školu, a o spremnosti da po prijemu đaka ispoštuju sve mere zaštite (redovna dezinfekcija, fizička distanca i drugo) pisanim putem će se izjasniti direktori novopazarskih osnovnih i srednjih škola, koji će Školskoj upravi, odnosno Gradskom štabu za vanredne situacije dostaviti detaljnu procenu svojih ljudskih i tehničkih resursa.

Shodno najavama struke i republičkog Kriznog štaba da bi novi talas pandemije virusa Covid19 mogao uslediti na jesen, Stručno – operativni tim je zatražio od svih zdravstvenih i drugih ustanova da Gradskom štabu dostave kompletan izveštaj o onome što im je neophodno, kako bi što spremnije dočekali eventualno povećanje broja obolelih.

Operativnom timu je ovom prilkom predočeno da zdravstveni sistem u Novom Pazaru, prema planu delovanja u narednom periodu, a uzimajući u obzir da je reč o regionalnom centru, priprema 500 postelja za Covid pacijente, odgovarajuće zalihe kiseonika kao i dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme.

indeksonline.rs