PODGORICA – U Crnoj Gori još nema mera za povratak dece u skole, a iz Instituta za javno zdravlje kažu da ne postoji univerzalno primenljiva strategija za otvaranje škola i vrtića, već se mora uzeti u obzir čitav niz elemenata od kojih su mnogi lokalnog i individualnog karaktera, piše podgorička Pobjeda.

Eksperti IJZ smatraju da se, uvažavajući značaj škola i predškolskih ustanova po rast, razvoj i zdravlje dece, o njihovom otvaranju mora na vreme razmišljati jer bi sve drugo bilo neozbiljno i neodgovorno.

“Pitanja kada će se i kako će se vaspitno-obrazovne ustanove otvoriti, predstavljaju svakako jedan od najizazovnijih elemenata postupanja u postojećoj pandemiji novog korona virusa. Isto tako, ne postoji jednostavno rešenje, odgovor, niti model koji bi bio idealan za sve države i sve škole. Drugim rečima, ne postoji univerzalno primjenljiva strategija”, kazali su iz Instituta za podgorički dnevnik.

Preporuke epidemiologa će u svakom slučaju uvažavati sve pomenute elemente, a u prvom redu uzrast dece, značaj škole po njih, mogućnost alternativnih pristupa nastavi, kao i mogućnost pridržavanja mera i preporuka.

Iako vrtići sa redovnim radom počinju za dve sedmice, iz Instituta smatraju da je još rano govoriti o konkretnim preporukama.

“Ono na čemu će insistirati je saradnja sa roditeljima, te adekvatna trijaža dece pre dolaska u kolektiv, odnosno merenje i praćenje telesne temperature i aktivno traganje za drugim simptomima bolesti kako bi se smanjio rizik da inificirano dete dođe u kolektiv”, rekli su iz Instituta.

Kao drugi deo preporuka naveli u same vaspitače i njihovo ponašanje, kako u vrtićima, tako i izvan njih.

indeksonline.rs/Tanjug