VALJEVO – Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO u valjevskom naselju Bair unapređena je komunalna infrastruktura pa time i kvalitet života stanovništva u ovom centralnom i jednom od najstarijih delova grada.

„U okviru projekta rekonstruisana je postojeća i izgrađena nova kanalizaciona mreža u dužini od 636 metara u šest ulica u romskom naselju Bair, a sve su i asfaltirane, osim Bobovčeve ulice koja je zadržala svoj stari izgled jer je to bio zahtev građana”, rekao je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković zahvaljući se Evropskoj uniji na finansijskoj podršci od 150.000 evra, dok je Grad Valjevo učestvovao sa skoro 85.000 evra.

„Cilj nam je da svako naselje na teritoriji grada bude bolje uređeno, bezbednije i kvalitetnije mesto za život”, naveo je gradonačelnik Valjeva.

„Evropska unija preko programa EU PRO podržava sveukupan društveno-ekonomski razvoj u 99 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Valjevo, a podrška je između ostalog usmerena i na unapređenje lokalne socijalne infrastrukture kako bi stanovništvo živelo bolje. U Valjevu će građani ovog naselja uz unapređenu komunalnu infrastrukturu imati i bolje komunalne usluge”, rekla je Dragana Novaković menadžerka sektora infrastrukture u programu EU PRO. Ona je dodala da je važno to što će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine jer će unaprediti upravljanje otpadnim vodama koje će iz ovog naselja biti preusmerene u postrojenje za prečišćavanje.

Dragana Novaković je istakla da sve projekte lokalne infrastrukture koje Evropska unija finansira preko programa EU PRO prate i komplementarne aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja a koje se sprovode u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske. Tako će poslovi upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju Bair biti povereni Javno komunalnom preduzeću (JKP) „Vodovod” Valjevo, a sva prava i obaveze će biti detaljnije regulisani pratećim ugovorom. Dodatno, razmatraju se kriterijumi za subvencionisanje korisnika za priključivanje na kanalizacionu mrežu.

Projekat Izgradnje kanalizacione mreže u romskom naselju Bair finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Кomplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.

Aktivnosti EU PRO programa, koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).