BEOGRAD – Više od 100 građana prijavilo je kršenje propisanih preventivnih mera u cilju zaštite od korona virusa, nakon poziva Kriznog štaba za zaštitu javnog zdravlja.

Tokom prvih 24 sata Kontakt centru za inspekcije, čiji je telefon 011/63-50-322, stiglo je više od 100 prijava, koje su se odnosile uglavnom na veći broj okupljenih u zatvorenom prostoru, nepoštovanje socijalne distance i nenošenje zaštitne opreme.

Inspekcije će, kako se navodi u saopštenju, hitno reagovati na osnovu tih prijava.

Kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije, gde građani i privreda mogu da izjave sumnju u zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima.

Osnivanje Kontakt centar za republičke inspekcije jedna je od planiranih aktivnosti u reformi sistema inspekcijskog nadzora, a početak rada ubrzan je u cilju zaštite građana i privrede od nesavesnog ponašanja tokom pandemije.

Kontakt centar pokrenula je Vlada u martu, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Jedinicom za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Kancelarijom za IT i eUpravu i NALED-om i, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.