NOVI PAZAR – Nacionalno pitanje Bošnjaka bila je tema današnje pres konferencije SDP-a. Istaknuta je zabrinutost zbog situacije u Sjenici gde je smanjen broj odeljenja na bosanskom jeziku i umanjen bužet Bošnjačkom nacionalnom veću.

Pojedine situacije u Sandžaku ukazuju da je potrebna jača instituacionalna borba za prava Bošnjaka. Jedan od primera koji govori u prilog toj tvrdnji je osnovna škola u Sjenici. 297 učenika je pohađalo i završilo nastavu na bosanskom jeziku, njih 65 nastavu je završilo na srpskom jeziku.

Elvir Eminbegović, iz SDP-a ističe da odeljenja na bosanskom i srpskom jeziku po statistici nisu srazmjerno rapoređena. Pri upisu u srednju školu izučavanje maternjeg jezika i formiranje odeljenja planirano je 50-50 posto iako statistika pokazuje drugačije, što smatra da nije uredu.

,,Ako je takva situacija to znači da je volja roditelja pre svega, da se deca školuju na maternjem jeziku ugrožena i mi želimo da se to što pre ispravi i da se srazmerno broju učenika koji su završili nastavu na svom maternjem jeziku tako odeljenja i formiraju ,, rekao je Eminbegović.

Eminbegović navodi da je nedopustivo da opština Sjenica smanjuje izdvajanje za finansiranje rada Bošnjačkom naciobnalnom veću, preko kojeg se institucionalno rešavaju pitanja Bošnjaka. Navodi da je u pitanju kršenje zakonske obaveze.

,,Druga stvar koja me jako boli je da je smanjeno izdvajanje iz budžeta opštine Sjenica za rad Bošnjačkog nacionalnog veća što je zakonska obaveza svake opštine gde nacionalni saveti deluju, sa 6 miliona koliko je bilo prethodnih godina na 500 hiljada. Mislim da to nije dobra poruka Bošnjacima u Sandžaku,, smatra Eminbegović.

Iz SDP-a je upućen apel da se hitno ove stvari promene.

Uzme li se u obzir koliki značaj Veće ima za Bošnjačku zajednicu neophodno je, ne vratiti isti iznos, nego uvećati finansijska sredstava neophodna za njegov nesmetan rad.

Osim toga, navodi da su nedopustive uvrede na nacionalnom osnovu.

Na kraju ističe da, ako neko misli da ima monopol na patriotizam i na nacionalna pitanja – taj sigurno nije dobronameran .

SDP, navodi Eminbegović, je nacionalno svesna partija , zahvaljujuci kojoj je 2001. godine pokrenut proces promene naziva Musliman u Bošnjak, što se odnosi i na maternji jezik. Pokrenut je i proces o savetima nacionalnih manjina, pa pored 4 osnovne oblasti kojima se bave, po tom zakonu ovo telo može predlagati i pokretati inicijative čiji je cilj poboljšati status Bošnjaka u Srbiji.

Indeksonline.rs