Naslovna Društvo NOVI PAZAR: Odbornici opozicije manipulisali predlozima za dopunu dnevnog reda

NOVI PAZAR: Odbornici opozicije manipulisali predlozima za dopunu dnevnog reda

NOVI PAZAR – Odbornici opozicije su višesatnom zloupotrebom skupštinske govornice između ostalog insistirali na dopuni dnevnog reda, previdevši pri tome nekoliko činjenica. Naime, većina predloga opozicije za dopunu dnevnog reda današnje Skupštine, rezultat je uvida u pet dana ranije objavljen dvevni red za ovu sednice.

Predloge za dopunu dnevnog reda sednice opozicija je, prema rečima nadležnih službi, dostavila pre dva dana, odnosno tri dana nakon detaljne analize zvanično objavljenog i javnosti na sajtu Grada dostupnog dnevnog reda. Jedan od primera je tačka koja se odnosi na izmenu Generalnog urbanističkog plana u cilju izgradnje osnovne škole u Šutenovcu. Ova tačka je čak, pod rednim brojem 1 prezentovana u okviru dnevnog reda, ali to nije sprečilo odbornike SPP da je serviraju kao predlog. Izgradnja škole u Šutenovcu je jedan od mnogih projekata, koji gradska uprava Novog Pazara već realizuju, a danas se našla među predlozima opozicije.

“Izmena Generalnog urbanističkog plana se odnosi na promenu namene zemljišta u naselju Šutenovac, što je neophodno za sticanje planskog osnova radi izgradnje škole u tom naselju. Kada je doneta odluka o izmreni Generalnog urbanističkog plana 2018. Godine, doneta je i odluka o izradi plana detaljne regulacije“, rekao je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Enis Zeković.

U dnevni red opozicija je pokušala da uvrsti i korićenje Trnavice, iako Grad Novi Pazar već neko vreme intezivno radi na realizaciji ovog projekta za koji je u toku izrada projektno tehničke dokumentacije i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa . Za ovaj projekat već je preko 50 odsto poslova završeno, a ovih dana se očekuje dobijanje građevinske dozvole.

Stiče se utisak da opozicija želi da kod građana preuzme zasluge za realizaciju ovih projekata, koje je Grad Novi Pazar već predvideo o čemu na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara, u vidu različitih dokumenata postoje jasni dokazi.

Osim što se od početka zasedanja odbornici opozicije neosnovano javljaju za povredu poslovnika,oni na ovaj način obesmišljavaju diskusiju o važnim tačkama dnevnog reda, poput one o predlogu za formiranje komunalne policije i drugih.

indeksonline.rs/rtvnp.rs