PODGORICA – Svaka peta žena u Crnoj Gori je tokom proteklih 12 meseci bila žrtva nasilja, a pandemija je ukazala na neophodnost sistemskog pristupa i otvorenog dijaloga o zajedničkom odgovoru društva na nasilje.

Posebno je nephodna puna integracija u sistem ženskih nevladinih organizacija koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja, poručeno je na strateškom dijalogu predstavnika UNDP-ja, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i ženskih nevladinih organizacija.

Strateški dijalog održan je s ciljem zaustavljanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama, sa posebnim fokusom na najmarginalizovanije grupe žena, u šest zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj.

Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, istakla je da je nasilje nad ženama najekstremnija manifestacija rodnih nejednakosti i najčešc?e kršenje ženskih ljudskih prava sa ozbiljnim posledicama ne samo na žene, već na društvo u celini.

„U Crnoj Gori je jedna od tri žene tokom života doživela nasilje, a jedna od pet u poslednjih 12 meseci, dok je poverenje u institucije nisko – 74 odsto žrtava seksualnog nasilja to nikada nikome nije reklo“, rekla je Gašparikova, preneo je portal RTCG.

indeksonline.rs