NOVI PAZAR – Kako bi građanima posao legalizacije bio olakšan , na poslednjoj sednici Skupštine odbornici su doneli odluku uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene.

Time je data mogućnost da komisija da saglasnost za one objekte koji ne izlaze iz svoje parcele ili na saobraćajnicu, kao i za one na satelitskom snimku iz 2015. godine.

Usvojena odluka o uslovima ozakonjenja doneta je u cilju rešavanja problema građana koji imaju nelegalan objekat u postupku ozakonjenja,na svojoj katastarskoj parceli,a koji se nalazi uz saobraćajnicu i delimično na delu pojasa planirane do sada neizgrađene ulice. Često se utvrdi da je tako planirano proširenje ulice ili planom predviđena ulica nemoguća za realizaciju i da je potrebno izmeniti planski akt na toj lokaciji i omogućiti ozakonjenje takvog objekta.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda na poslednjem skupštinskom zasedanju Nihat Crnovršanin je rekao da je izmena planskog akta skupa i dugotrajna, pa je zbog toga doneta odluka koja će brzo, a uz mišljenje stručne komisije i predstavnika Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta kao upravljača,rešiti da li objekat može da se ozakoni ili ne.

Odbornici Sandžačke demokratske partije kažu da je ovakva odluka afirmativna I ima za cilj da građanima, koji su do sada imali problem olakša process ozakonjenje objekata.

Ovom odlukom se pomaže i građanima koji imaju objekat van gradskog područija a ne mogu da ga ozakone zato što planom nije predvidjena izgradnja takvih objekata na toj lokaciji. Stručna komisija,ako proceni da postoji mogućnost ozakonjenja,daje saglasnost koji posle mogu da se priključe na Elektro i drugu infrastrukturu kao legalni objekti, rečeno je između ostalog o ovoj odluci, koja se našla na dnevnom redu druge ovogodišnje sednice Skupštine.

indeksonline.rs

Prethodni tekstNemačka popušta mere, maske i distanca ostaju
Sledeći tekstAmerikanac Onuora novo pojačanje košarkaša Novog Pazara