BEOGRAD – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata”, danas raspisala Javni poziv za realizaciju ovog programa u koji će biti uključeno do 10.000 mladih do navršenih 30 godina, objavila je NSZ.

Dodaje se da će Javni poziv biti sporoveden u četiri faze u periodu od 20. avgusta do 15. decembra ove godine.

Tokom prve faze, od 20. avgusta do 20. septembra, prijavljivaće se zainteresovani poslodavci preko sajta www.mojaprvaplata.gov.rs, a zatim u drugoj fazi, od 1. oktobra do 31. oktobra, prijave će na isti način slati nezaposleni mladi ljudi.

Tokom treće faze poslodavci će birati kandidate, a konačan izbor za poslodavce iz privatnog sektora planiran je u periodu od 1. do 15. novembra, dok će poslodavci iz javnog sektora konačan izbor kandidate obaviti u periodu od 16. do 30. novembra, saopstila je NSZ.

Služba zapošljavanja navodi da će u roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata biti formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs,

Tokom četvrte faze realizacije programa uslediće potpisivanje trojnog ugovora između NSZ-a, poslodavca i izabranog kandidata, a početak sprovođenja programa “Moja prva plata” počeće u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

NSZ navodi da je planirano da se u program uključi do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina.

Uslovi su da da kandidati nemaju radno iskustvo, odnosno da imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih u trenutku zaključivanja ugovora.

Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od devet meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa, napominje NSZ.

Dodaje se da prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa, NSZ isplaćuje mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

indeksonline.rs