NOVI PAZAR – Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1. muharrem 1442. hidžretske godine je 9. augusta 2020. godine.

Muslimani čitavog sveta prisećaju se hidžre koja se dogodila 622. godine po Isau a.s. Tada je Božiji poslanik Muhamed bio prisiljen radi vere sa svojim ashabima, prijateljima, napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gde neće biti u opasnosti. Utočište je našao u gradu Medini u kojoj je ostao živeti do svoje smrti.

Inače, muslimanski kalendar je lunarni, mesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.

indeksonline.rs