BEOGRAD – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja načinilo je propust u radu tako što je raspodelilo konkursna sredstva za programe od značaja za obrazovanje u 2021. godini koje realizuju udruženja, a da prethodno nije u skladu sa zakonom donelo odluku o prigovoru jednog od udruženja na odluku o dodeli sredstava, saopštio je danas Zaštitnik građana.

U postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada, pokrenutom po pritužbi građana, Zaštitnik građana je utvrdio da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije u skladu sa zakonom donelo obrazloženu odluku o prigovoru jednog od učesnika konkursa, već je podnosiocu prigovora uputilo obaveštenje elektronskom poštom sa i-mejl adrese Ministarstva bez potpisa ovlašćenog lica.

Zaštitnik građana smatra da u konkretnom slučaju upućivanje obaveštenja ne može zameniti donošenje upravnog akta po prigovoru učesnika Javnog konkursa, da obaveštenje koje je Ministarstvo uputilo kao odgovor na podneti prigovor ne sadrži odluku o tome da li se prigovor udruženja odbacuje, odbija ili usvaja, ne sadrži obrazloženje i pravnu pouku, niti se može utvrditi ko je donosilac istog i ne sadrži potpis ovlašćenog lica.

U preporuci za otklanjanje propusta Zaštitnik građana traži od Ministarstva da bez odlaganja, u formi odluke, uz obrazloženje i pouku o pravnom leku, odluči o prigovoru udruženja na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa značajnih za obrazovanje koja realizuju udruženja u 2021. godini.

Zaštitnik građana dalje traži da Ministarstvo razmotri, u zavisnosti od toga da li će prigovor odbaciti, odbiti ili usvojiti, mogućnost donošenja odgovarajućeg akta kojim bi dopunio Odluku o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini.

Ukazuje se da resorno ministarstvo, prema preporuci Zaštitnika građana, u budućem radu treba da se stara da prilikom odlučivanja po prigovorima udruženja uvek donosi obrazloženu odluku u postupcima izbora programa koji će se finansirati sredstvima budžeta, u skladu s principima dobre uprave i načelima upravnog postupka.

Kako se dodaje u saopštenju, o postupanju po preporuci, uz dostavljanje dokaza o postupanju, Ministarstvo treba da obavesti Zaštitnika građana u roku od 30 dana.

indeksonline.rs/Tanjug

Prethodni tekstKon: Medicinski deo Kriznog štaba za vrlo ozbiljne restriktivne mere
Sledeći tekstRusija: Najviše preminulih u danu od početka pandemije