BEOGRAD – Sedam žena iz sedam različitih gradova Srbije dobile su danas ugovore kojima se obezbeđuju novčana sredstava za realizaciju njihovih preduzetničkih ideja, a ugovore su dobile na osnovu konkursa koji su realizovali Ministarstvo za rad i zapošljavanje, Koordinacino telo za rodnu ravnopravnost i kompanija “Mocart”.

Predsednica Koordinacinog tela i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je da je cilj tog konkursa da se ekonomski osnažne žena, ali i da se smanji jaz između muškaraca i žena na tržištu rada.

“Mislim da svuda u svetu i u Srbiji ne možemo da pričamo o razvijenosti jedne države ukoliko ne stvorimo jednake uslove za sve koji u toj državi žive, a to su i muškarci i žene. Takođe, nigde u svetu pa ni u Srbiji još uvek nema pune rodne ravnopravnosti i ti uslovi za muškarce i žene nisu jednaki”, rekla je Mihajlović novinarima nakon uručenja ugovora ženama.

Mihajlović je iznela podatak da u našoj zemlji, kada se govori o tržištu rada, u odnosu na ukupno zaposleno stanovništvo 15 odsto je manje žena, da žene ako su zaposlene na istim radnim mestima primaju oko 16 do 18 odsto niže plate i da na sivom tržištu ima mnogo više zaposlenih žena.

“Ti podaci pokazuju kolika je nejednakosti u uslovima na tržištu rada. Sve što radimo kroz određene zakone i zakonodavne okvire nije dovoljno ukoliko ne pokrenemo celo društvo da stvaramo jednake uslove i za muškarce i žene”, navela je Mihajlović.

Istakla je da ukoliko je žena ekonomski osnažena onda takva žena može da brine o sebi, svojoj porodici i može da napreduje, da se dodatno obrazuje i onda je to, kaže, veliki boljitak za celo društvo.

Naglasila je da privredni razvoj ne zavisi samo od toga da li su zaposleni samo muškarci nego upravo od toga da postoje jednaki uslovi i za jedne i za druge.

Izrazila je nadu da će danas uručeni ugovori u narednom periodu biti realizovani i da će te žene uskoro biti u prilici da toliko razviju biznis da mogu da zaposle i neke druge žene.

Mihajlović je zahvalila kompaniji Mocart što je duštveno odgovorna i što pomaže državi u ostvarivanju svoje vizije da ekonomski osnaži žena.

Izrazila je nadu da će sve te aktivnosti doprineti da već naredne godine podaci budu bolji i da se smanji jaz na tržištu rada.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević rekla je da ovaj konkurs pokazuje da kada se država i privreda udruže ne postoji prepreka.

Prema njenim rečima, konkursom se snažno podstiču žene da uđu u svet preduzetništva.

“Čestitala bih ženama koje su danas ušle u svet preduzetništva, u pitanju je sedam jakih, hrabrih, ambicioznih žena. Na žalost, još uvek biti žena znači imati nepovoljniji položaj na tržištu rada. Godinama se popravlja ta situacija, ali mi žene ne samo da možemo isto kao muškarci već smo prikazali da možemo i više i bolje”, rekla je Kisić.

Navela je da su uslovi konkursa bili ne samo da deo njega mogu biti samo žene, već one žene koje imaju najnepovoljniji položaj na tržištu rada, kao što su starije od 50 godina, mlađe od 30 godina, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, žene koje su dugo bez posla.

indeksonline.rs/Tanjug