NOVI PAZAR – Institut za istraživanje korupcije realizovao je projekat „Crna korupcijska značka“. U projektu su učestvovala tri grada Leskovac, Novi Pazar i Čačak. Analiza je pokazala da je Novi Pazar jedini svetli primer i jedini grad u Srbiji koji je otvoren za kritičku misao i antikorupcijske aktivnosti. Dokaza za to je više.

“Кao organizacija definisana „za istraživanje korupcije“, krajem prošle godine uočili smo da je interesovanje građana za političku korupciju povećano. To nas je navelo da realizujemo projekat „Crna korupcija značka“. Bio je to i lep primer funkcionisanja neformalnog MAF-a (Mali antikorupcijski front). Poneseni dosadašnjom saradnjom u projekat su se uključili Leskovac, Novi Pazar i Čačak”, naveli sui z Instituta za istraživanje korupcije

Metodologija pomenutog Instituta sadržala je nekoliko rizika, koji su pretili da projekat obesmisle.

Кao i više puta do sada, rizik su prihvatili i anketa je obavljena putem fb, kod onih koji ga koristei kod onih koji ga ne koriste. Uz sve te rizike, krenulo se sa “istraživanjem”. Nakon oglašavanja na fb-u i na šest lokalnih medija, predloga za gradove bilo je ukupno oko trideset.

Nakon analize Pančeva, Čačka i Leskovca, objavljeno je istraživanje o Novom Pazaru koje izgleda ovako.

“Za kraj smo ostavili praktično jedini svetli primer i jedini grad u Srbiji – Novi Pazar koji je otvoren za kritičku misao i antikorupcijske aktivnosti. Dokaza za to je više”, kazali sui z Instituta za istraživanje korupcije. Naglasili su da je jedino ova JLS (jedinica lokalne samouprave) donela i LAP (lokalni akcioni plan) i oformila antikorupcijsku komisiju. Drugo, jedino u Novom Pazaru su dve antikorupcijske publikacije imale dostupan javni prostor. Jedina je RTV Novi Pazar izveštavala o promocijama publikacija. Jedine javne ustanove (Muzej i Biblioteka) su primile nadležne iz Instituta za istraživanje korupcije i posebno su istakli da ih je primio i gradonačelnik Nihat Biševac.

“ O srdačnosti u Novom Pazaru je izlišno govoriti, ali beležimo njegovo kazivanje, da je protiv svake vrste korupcije, da ništa ne skriva i da će ispitati svaki slučaj korupciji za koji sazna. Deluje kao da ste na drugoj planeti. No, i Novi Pazar ima svoje probleme, pa i korupciju”, kazali su nadležni iz Instituta.

Dok Pančevci, Leskovčani, Čačani i Pazarci postaju sve svesniji svoje moći, nezavisni lokalni mediji razbijaju korupcijske tvrđave.

Institut za istraživanje korupcije zahvaljuje mnogobrojnim građanima, partnerima, OCD, aktivistima i lokalnim medijima koji su bezrezervno podržali pomenuto istraživanje. Najavljuju da će i u ovoj godini nastaviti sa svim antikorupcijskim aktivnostima.