NOVI PAZAR – Ocena A+ za likvidnost i solventnost Sertifikat o vrhunskom bonitetu, kao i ocena likvidnosti i kreditne sposobnosti novopazarskom privredniku Denisu Hadžibuliću stigla je pravo iz Londona.

Ocena A+ znači da ovaj poslovni subjekt ispunjava sve kriterijume za 2021. godinu i spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.

Ovako je londonski Company Wall business ocenio poslovanje novopazarskog privrednika Denisa Hadžibulića i njegovu sposobnost da, pre svega, izmiruje sve obaveze u iznosu i roku dospeća, a to je dokumentovao i izdavanjem sertifikata kojim se potvrđuje da je “Doha” u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji.

Ocena, kako je navedeno, prvenstveno govori mnogo o osobi koja vodi firmu, kao i o njenim zaposlenima.

Bonitetna ocena, na osnovu koje se računa da li je preduzeće kompetentno da dobije sertifikat bonitetne izvrsnosti, podrazumeva detaljan pregled poslovanja tog preduzeća i proračune finansijskih analitičara i ekonomskih stručnjaka i samo firme koje posluju pouzdano, postojano i kvalitetno mogu da ga dobiju.

indeksonline.rs