SARAJEVO – Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Milenka Živanovića, za zločine protiv čovečnosti na području Srebrenice.

“Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, 1995. godine planirao i rukovodio aktivnostima jedinica u rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe”, saopštilo je Tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je Živanović od marta do sredine jula 1995. godine u više navrata blokirao zaštićenu zonu Srebrenica, sprečavao snabdevanje i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, radi stvaranja nepodnošljivih životnih uslova i prisiljavanja civila da napuste domove i imovinu.

Živanović se tereti za artiljerijske i pešadijske napade na stanovništvo, u kojima je ubijeno više osoba, i za napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i na položaje snaga Ujedinjenih nacija, sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila.

Optužen je i da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice i transporta zarobljenih muškaraca i dečaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja.

U optužnici se navodi i da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dečaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac-Milići, kao i u njihovom nezakonitom zatočenju i transportu.

Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svedoka i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključujući dokumentaciju dobijenu saradnjom sa Medjunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu.

indeksonline.rs/Beta