Političar i biznismen Bogoljub Karić na svoj 65. rođendan podneo je gradskoj upravi Kragujevca zahtev da mu se promeni godina rođenja, tako da u dokumentima piše da je 20 godina mlađi, jer, kako kaže, ne želi da se penzioniše i ne želi da bude ne teretu države.

Karić je podneo zahtev da se utvrdi da je rođen 17. januara 1974. godine u Peći, a ne 17. januara 1954. godine, kako je upisano u matičnoj knjizi.

Kako je navedeno u saopštenju Bogoljuba Karića, zahtev je zasnovan na važećim zakonima i nespornim činjenicama.

Ističe da je taj zahtev podneo jer se još uvek oseća sposobnim da radi, da donosi dobrobiti porodici i celom društvu, jer ne želi da se penzioniše i da bude na teretu budžetu Srbije, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondu zdravstvenog osiguranja.

Karić navodi da je taj zahtev podneo ne samo zbog sebe, već i zbog svih onih koji se isto tako osećaju i koji misle da čovek nikada nije star.

Poručuje i da zakoni koji čoveka samo zbog datuma rođenja proglašavaju starim i nepodobnim za rad moraju da se menjaju.

U saopštenju i zahtevu Karića navodi da prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji starošću se smatra vreme između 75. i 90. godine, dok u Srbiji te vremenske odrednice nema, nego se starima smatraju svi stariji od 65 godina.

Ta granica starosti od 65 godina, što je i vreme za starosnu penziju, je, navodi Karić, u suprotnosti i sa Zakonom o radu i sa drugim zakonima, koji omogućavaju rad bez ograničenja godina života, odnosno do kraja života.

Karić želi da, kako kaže, radi još najmanje 20 godina punom snagom i da puni budžet Republike Srbije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja i sve druge državne fondove, kao što je, ističe, i do sada radio.

rts.rs