BEOGRAD – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih konkursa radi pružanja direktne finansijske podrške poslodavcima i nezaposlenima u Srbiji.

Siniša Knežević iz NZS-a poručio je da najveći broj poena za sredstva za samozapošljavanje dobijaju proizvodne, zdravstvene i intelektualne delatnosti.

Dodao je da je za konkurs presudan i dobro urađen biznis plan, kao i da li je prijavljeni za samozapošljavanje vlasnik poslovnog prostora.

Knežecić je kazao da prioritet, između ostalih, imaju mlađi od 30 godina, te naglasio da šansu na konkursu imaju i zanatske usluge i ugostiteljstvo.

“Prioritet imaju mlađi ispod 30 godina starosti, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske populacije, lica starija od 50 godina, viškovi zaposlenih, ljudi iz hraniteljskih porodica, tamo gde su oba supružnika ostala bez posla”, naveo je Knežević, gostujući na RTS-u.

Jedan od kriterijuma koji je jako bitan prilikom bodovanja jeste poslovni prostor, odnosno da li osoba koja aplicira ima poslovni prostor u vlasništvu ili u zakupu, a Knežević objašnjava da se za vlasništvo dobije više poena, kao i da se to dokazuje kupoprodajnim ugovorom, overenim kod notara ili odgovarajućom dokumentacijom iz RGZ-a ili Poreske uprave.

Napomenuo je i da je Beograd u kategoriji razvijenih područcja, dok ona koja su manje razvijena dobijaju više bodova.

Knežević je istakao da mnogo zavisi i od dobro uradenog biznis plana, za šta se prolazi obuka.

“Da bi lice uopšte apliciralo za poziv za samozapošljavanje, mora da ispuni dva uslova – da bude na evidenciji nezaposlenih i da prođe dvodnevnu obuku ”Put do uspešnog preduzetnika”, gde se dobijaju određeni pravno-ekonomski aspekti kako bi ta delatnost, radnja ili neka druga firma mogla da posluje”, napominje Kneževic.

Što se tiče kontrole sredstava, Kneževic je rekao da NSZ ima obavezu da isprati svakog dobitnika sredstava u roku od 12 meseci nakon zaključenja ugovora.

Lice je obavezno da ta sredstva utroši onako kako ugovorne odredbe kažu, nakon čega donosi odgovarajuću dokumentaciju i potvrdu iz Poreske uprave da su porezi i doprinosi namireni, kazao je Knežević.

Tanjug