BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju koje je dostavljeno medijima ističe da skup koji je za danas najavio Savo Manojlović nije zabranjen, kako on tvrdi, već je prijava skupa odbačena kao neblagovremena.

Zakon o javnom okupljanju decidno propisuje da je organizator skupa u obavezi da skup prijavi pet dana pre njegovog održavanja, što njegov organizator Savo Manojlović u konkretnom slučaju nije ispoštovao, navodi se u saopštenju.

Naime, Manojlović je elektronsku prijavu za prvobitni skup, čije je održavanje planirao 3. februara, podneo 31. januara, čime nije ispoštovao zakonski rok za podnošenje prijave. Manojlović je 1. februara obavestio policiju da nije u mogućnosti da preuzme Zaključak policije o odbacivanju prijave kao neblagovremene, u kojem je od organizatora traženo da se ona dopuni, jer u suprotnom se smatra da javno okupljanje nije ni prijavljeno, navodi MUP.

“Umesto dopune, Manojlović je dan kasnije, 2. februara, elektronskim putem podneo prijavu novog skupa, ovoga puta za 5. februar. I tada nije ispoštovao zakonski rok, pa je policija i prijavu tog skupa odbacila kao neblagovremenu”, dodaje se u saopštenju.

Pum navodi i da su policijski službenici juče u više navrata pokušali da stupe u kontakt sa organizatorom i pravnim zastupnikom UG Kreni-promeni kako bi im predali Zaključak, ali niko od njih nije bio dostupan.

“Umesto saradnje, policija je istog dana 2. februara, kada ni Manojlović ni pravni zastupnici nisu bili dostupni, od Manojlovića dobila novu prijavu skupa, ovoga puta za 3. februar. Treću prijavu je podneo iako su mu prethodne dve bile odbačene zbog nepoštovanja zakonskog roka od minimum 5 dana za prijavu skupa”, navodi se u saopštenju.

MUP napominje da ne ulazeći u motive i namere Sava Manojlovića, ali imajući u vidu njegovo angažovanje i javne stavove i zalaganja za poštovanje zakona, ne može da ne primeti da je “čudno da ne poznaje zakonske propise sopstvene zemlje i da se trudi da ih, bar tako izgleda, pogazi”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa isključivo u skladu sa zakonom i pridržava se svih zakonskih propisa, što je preduslov pravne sigurnosti, navodi se u saopštenu i dodaje da su svi građani jednaki pred zakonom i da svi treba da ga se pridržavaju.

“Možda Savo Manojlović smatra da zakon važi za sve, osim za njih”, navodi MUP i poručuje: “Posle svih napada na Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se drži zakona, pitamo se da li je poštovanje zakona Manojlovićev cilj”.