BEOGRAD – Fondacija Centar za demokratiju upozorila je danas, povodom Medjunarodnog dana žena koji se obeležava 8. marta, “na neravnopravnost, diskriminaciju i nasilje kojima su izložene žene u Srbiji”, navodeći da su “žene u Srbiji neravnopravne u svim oblastima”.U saopštenju Centra za demokratiju se navodi da na to ukazuju brojni izveštaji i medjunarodnih i domaćih institucija i organizacija.

Pozivajući se na podatke najnovijeg Indeksa rodne ravnopravnosti u Srbiji za 2021. godinu, Centar za domokratiju navodi da će Srbiji, ako nastavi ovim tempom, biti potrebno 59 godina do dostizanja pune rodne ravnopravnosti.

“Sa Indeksom rodne ravnopravnosti od 58,0 Srbija zaostaje 9,4 poena za prosekom država članica Evropske unije. Najveći jaz izmedju EU-27 i Srbije prisutan je u domenu novca (21,9) i domenu vremena (16,2). Zarade žena su manje od zarada muškaraca na svim obrazovnim nivoima, u svim zanimanjima i u gotovo svim sektorima delatnosti”, navodi se u saopštenju.

Centar za demokratiju navodi da je ekonomsko osnaživanje žena “osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija”, kao i da je potrebno povećanje napora na podizanju svesti o rodnim stereotipima.

indeksonline.rs/Beta