NOVI PAZAR – Tokom 2021. godine pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru pokrenuto je 200 postupaka sprečavanja nasilja u porodici, koji su za predmet imali produženje izrečene hitne mere, objavio je danas novopazarski radio Sto plus.

Kako su kazali iz Osnovnog suda, ti postupci bili su hitne prirode i svi su okončani.

Podaci suda pokazuju da nije došlo do značajnijeg povećanja ili smanjenja broja tih predmeta u odnosu na godinu dana ranije, jer su tokom 2020. pokrenuta 192 takva postupka.

“Medju licima kojima su izrečene hitne mere više je muškaraca, dok se kao žrtve uglavnom javljaju žene. U tim postupcima nema utvdjivanja krivičnopravne odgovornosti licu kome je izrečena hitna mera, već je cilj da se zabranom prilaska i kontaktiranja žrtve i privremenim udaljenjem iz stana spreči nasilje u porodici, kao i da se pruži hitna, blagovremena i delotvorna zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici”, rekli su radiju Sto plus u Osnovnom sudu.

Hitne mere donosi policijski službenik i one traju 24 sata, a ukoliko postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici nadležno javno tužilaštvo podnosi predlog da se one produže.

Nakon toga, sud je dužan da u roku od 24 sata odluči da li će na osnovu procene rizika od strane policije i nadležnog tužilaštva hitne mere produžiti za još 30 dana i to bez održavanja ročišta.

Ukoliko osoba prekrši kaznu hitne mere biće kažnjena zatvorom do 60 dana za navedeni prekršaj.

Ministarka pravde Maja Popović nedavno je izjavila da je u 2021. od sudova u Srbiji bilo zatraženo produženje hitnih mera zbog nasilja u porodici u ukupno 85.000 predmeta, od čega su u 83.320 sudovi izrekli njihovo produženje.

Zbog nasilja u porodici sudovi su izrekli 2.351 osudjujuću presudu, u kojima je dosudjeno i 1.027 kazna zatvorom.

Srbija je medju prvim zemljama potpisala Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, koja je stupila na snagu 1. avgusta 2014.

indeksonline.rs/Beta