Ni nedelju dana nakon fotografija užasnih scena iz pasaža Nove lučne zgrade u Novom Pazaru, nije bilo reakcije nadležnih organa.

Maloletnici uzrasta od 3 do 10 godina i dalje noć provedu na betonu, najverovatnije po kazni, zbog malih “dnevnih pazara”. Čini se da je ova pojava postala prihvatljiva narodu, hunanitarnim udruženjima, nevladinom sektoru i nadležnim organima.

Ovom prilikom podsećamo i na priče stare nekoliko godina, prema kojim se romsku decu iskorišćavaju u neljudske svrhe i spekulacijama da prosjaci drogiraju i napijaju svoju decu, kako bi lakše provela noć na ulici.

Po gradu kruže priče da ova deca imaju i makroa, ženu, koja na kraju dana prikuplja novac i šalje “radnike” u prethodno iznajmljen privatni smeštaj, u blizini centra grada. Oni koji nisu prikupili dovoljno novca, po kazni, spavaju na ulici.

indeksonline.rs