Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izrekla je meru opomene Opštini Sjenica zbog nepostupanja po preporuci Poverenice i naložila da u roku od 30 dana uzme u razmatanje predloge Bošnjačkog nacionalnog veća kada su u pitanju izmene članova školskog odbora u osnovnim školama „12. decembar“ i „Jovan Jovanović Zmaj“ kao i gimnaziji „Jezdimir Lović“.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je ranije svojim rešenjem utvrdila da je Opština Sjenica povredila odredbe čl.6 i 24 Zakona o diskriminacije i diskriminisala Bošnjake na način da prilikom imenovanja članova školskih odbora nije uzela u obzir predloge Bošnjačkog nacionalnog veća.

Kako Skupština opštine Sjenica nije postupila po datim preporukama Poverenica je izrekla opomenu kojom se nalaže da u roku od 30 dana svojom odlukom u skladu sa zakonom otkloni nastalu diskriminaciju učinjenu prema bošnjačkom narodu u Sandžaku.

indeksonline.rs