Na više lokacija u gradu JKP ”Gradska čistoća” postavilo je nove oglasne table. Novopazarci ih u najvećoj meri koriste za plakate i umrlice, ali i za druge vidove oglašavanja.

Prema rečima predstavnika Gradske čistoće pored brojnih aktivnosti koje to preduzeće svakodnevno realizuje ovih dana radilo se na zameni dotrajalih i postabljanju novih tabli za plakate, umrlice i oglase

”Naše stare i dotrajale oglasne table smo sklonili i postavili nove i one su već date građanima na upotrebu. One se najčešće koriste za plakate i umrlice ali i neke druge oglase i dobro je da se one koriste umesto bandera ili nekih drugih objekata koji nisu predviđeni za to već na ovim tablama” objašanjava Edin Kolašinac.

Uprkos sve češće prisutnom oglašavanju posredstvom interneta i društvenih mreža, Kolašinac ističe da su oglasne table i dalje najmerodavnije sredstvo i najčešće mesto gde se građani informišu.

”I dalje koristimo oglasne table koje su postavljene širom grada tako da svi građani mogu saznati ono što se dešava u našem gradu, naročito kada su u pitanju dženaze, sahrane ili čak prodaja ili izdavanje objekata”

JKP ”Gradska čistoća” nove table je postavilo u svim delovima Novog Pazara.