Potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog veća prof. dr. Sait Kačapor i predsednik Izvršnog odbora Veća prof. dr. Fahrudin Mavrić posetili su Predškolsku ustanovu „Mladost“ i sastali se sa direktoricom ustanove, Sabinom Hoćanin i njenim saradnicama.

Saradnice su iznele svoje predloge za poboljšanje rada sa decom kako u grupama gde se nastava odvija na bosanskom jeziku tako i u mešovitim grupama.

Predškolske ustanove su veoma značajne u odgoju i obrazovanju dbeteta, te jedna od tema na sastanku bila je i anketriranje roditelja o modelu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.