U toku interni konkurs za popunu 25 radnih mesta – pripadnika PJP Policijske brigade za operativne poslove, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Na konkurs mogu da se prijave policijski službenici u statusu ovlašćenog službenog lica koji su sa uspehom prošli selekciono testiranje.

Način podnošenja prijave, prijava i kontakt osoba za sve dodatne informacije, nalazi se na INTRANET sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, u odeljku Konkursi/Konkursi-Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama DP.

Prijave se mogu podneti do 06.06.2022. godine.