Na juče održanoj sednici uprave Internacionalnog univerziteta doneta je odluka da se pojača obezbeđenje nakon 17 časova. Ovu informaciju potvrdio je prorektor za nauku prof. dr Muzafer Saračević.

“Poštovani,

Ovom prilikom želim da, kao član uprave Univerziteta u Novom Pazaru i kao prorektor za nauku, obavestim javnost a sve u cilju sprečavanja širenja dezinformacija
da smo na sednici uprave (dana 10.05.2022. godine, sa pocetkom u 9:00) jednoglasno usvojili predlog da se pojača obezbeđenje prostorija na UNINP (koje će biti angažovano pole 17h).

Napominjem da je za taj predlog glasalo svih 7 članova uprave.

Ovom prilikom želim da zatražim da se poštuje autonomnost Univerziteta u Novom Pazaru i da dozvole da ova visokoškolska ustanova i dalje postiže izvanredne rezultate na polju nauke i
obrazovanja” – piše u saopštenju koje potpisuje prof. dr Muzafer Saračević.