Danas je održan radni sastanak rukovodstva Grada Novog Pazara i predstavnika Relof2 programa, a na temu unapređenja nadzora nad radom javnih preduzeća.

Grad Novi Pazar je tokom poslednje tri godine postigao veliki napredak u oblasti nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, a njegova javna preduzeća u primeni principa korporativnog upravljanja- pokazala je dijagnostička analiza koju je za potrebe ove lokalne samouprave izradio projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji RELOF2.

Grad Novi Pazar je tokom poslednje tri godine postigao veliki napredak u oblasti nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, a njegova javna preduzeća u primeni principa korporativnog upravljanja- pokazala je dijagnostička analiza koju je za potrebe ove lokalne samouprave izradio projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II RELOF2.

Dijagnostička analiza je pokazala da su ključni faktori za izgradnju jedinstvenog sistema nadzora nad lokalnim javnim preduzećima: politička volja i spremnost na promene.

Grad Novi Pazar je sproveo niz aktivnosti kako bi unapredio nadzor nad svojim preduzećima:

Pored toga, grad beleži veliki skok u transparentnosti u odnosu na prethodne godine. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela organizacija ’’Transparentnost Srbija’’ i rangiranja svih opština i gradova u Srbiji,Novi Pazar se našao u samom vrhu lokalnihsamouprava u Srbiji u oblasti transparentnosti rada javnih preduzeća i ustanova.

Grad je pokazao izuzetan napredak i po pitanju celokupne transparentnosti svog rada gde se našao na prvom mestu u Srbiji.

Takođe, grad Novi Pazar aktivno koristi alate za samoprocenu nivoa korporativnog upravljanja razvijene u okviru RELOF2 projekta, kako bi kontinuirano pratio napredak svojih preduzeća u primeni principa korporativnog upravljanja.

RELOF2 izradio je dijagnostičke analize za 10 lokalnih samouprava kojesu partneri projekta . Ove analize sadrže ključne nalaze iz oblasti korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima, kao i preporuke za lokalne samouprave i lokalna preduzeća za dalja unapređenja.

Inače, RELOF2 je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Švajcarski sekretarijat za ekonomskeposlove sa ciljem da pomogne odabranim lokalnim samoupravama, njihovim javno komunalnim preduzećima i nadležnim ministarstvima u primeni principa dobrog upravljanja.

RELOF2 i Ministarstvo privrede su u prethodnom periodu razvili informacioni system koji omogućava digitalizaciju procesa planiranja i izveštavanja rada javnih preduzeća. Reč je o softveru koji podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka.