BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije godišnje primi 750.000 zahteva za izdavanje dokumenata, a broj elektronski zakazanih termina je udvostručen, izjavio je danas šef Odseka za podršku razvoja eUprave MUP-a Srbije Slavko Josifović i pozvao sve gradjane koji do sada nisu koristili ove servise da to učine i na taj način uštede vreme i novac.

“Sve više gradjani koriste elektronske usluge. Samo u toku prošle godine negde bilo je oko 750.000 zakazanih termina za lične karte i pasoše, što je nekih 100 posto više u odnosu na 2020. godinu, odnosno 2019. godinu”, kazao je Josifović agenciji Beta.

Kako je naglasio, svi gradjani mogu da koriste MUP-ove elektronske usluge, jer se nalaze na nacionalnom portal eUprava.

“Jedini preduslov je da gradjanin bude registrovan na nacionalnom portalu eUprava. To uradi jednom i može da koristi sve elektronske usluge koje se nalaze na nacionalnom portal eUprava, izmedju ostalog i MUP-ove elektronske usluge”, rekao je on.

Precizirao je da je u više od 80 policijskih stanica, na više 130 šaltera MUP-a Srbije, za 11 godina, otkako postoje elektronske usluge, zakazano oko 2,15 miliona termina za izdavanje pasoša ili ličnih karata.

Modernizacija javne uprave u Srbiji, koja obuhvata i uvodjenje elektronskih usluga za lakše dobijanje dokumenata, godinama se sprovodi uz finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije (EU), a šef Sektora za upravljanje projektima Delegacije EU u Srbiji Martin Kleuke je objasnio i zašto.

On je podsetio da je EU, pre svega, zajednica ideja i vrednosti.

“Osnovne vrednosti na kojima počiva EU od svog osnivanja do danas su dostojanstvo, sloboda, jednakost, solidarnost, pravda i prava gradjana. Jedno od osnovnih prava gradjana koja stoje u središtu EU jeste i pravo na dobru administraciju, odnosno javnu upravu. Ovom idealu teži i Srbija, a EU je ponosna što može biti pouzdan partner u tom procesu, naročito od 2014. godine kada je Srbija po prvi put usvojila sveobuhvatnu Strategiju javne uprave”, rekao je on.

Klauke je ukazao da je u proteklom periodu EU podržala veliki broj projekata za unapredjenje rada javne uprave i koncipiranje uprave kao servisa gradjana.

Samo u poslednje tri godine EU je utrošila 63 miliona evra direktne budžetske bespovratne pomoći u razvoj, modernizaciju i digitalizaciju pružanja usluga, od čega gradjani imaju direktnu i opipljivu korist.

Jedan od najboljih primera je i MUP u koji gradjani najčešće dolaze zbog izdavanja pasoša i ličnih karata.

Zahteva za nova dokumenta najviše je u ovo doba godine, kada bi mnogi da putuju u inostranstvo, a Josifović je objasnio kako gradjani najlakše i najbrže mogu da završe dobijanje pasoša.

“Najlakše i najbrže je da na vreme uvide da li im ističe putna isprava, a najlakše tako što će zakazati termin u nekoj nadležnoj policijskoj upravi ili stanici preko portala eUprava, doći u zakazan termin i bukvalno tu obaviti ceo taj proces zamene putne isprave”, naveo je on.

Rekao je da sama procedura traje 15 minuta, te da je MUP omogućio da se takse, naknade i troškove naplaćuje preko elektronskog sistema Plati.

“Za dobijanje pasoša se zakaže elektronski termin, plate se određene takse, naknade i troškovi putem Sistema Plati. Gradjanin samo treba da se pojavi u zakazanom terminu i ne treba, sem starog pasoša, ništa da donosi zato što se sve pozadinske radnje, a to je izvod iz matične knjige rodjenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu radi elektronskim putem po službenoj dužnosti, tako da procedura ta traje od dolaska građana na šalter 15 minuta”, kazao je Josifović.

Istakao je i da su neke usluge u MUP-u potpuno digitalizovane.

“Procedura zamene vozačke dozvole je potpuno digitalizovana i gradjanin može iz svoje kuće da završi celokupan proces, čak ne mora da dolazi ni u policijsku stanicu nijednom. Procedura se izvršava tako što se prijavi na nacionalni portal eUprava, izabere se usluga, popune se odredjena polja koja su neophodna, izgeneriše se uplatnica, uplatnica se plati elektronskim putem”, kazao je Josifović.

Po njegovim rečima, gradjanin može da bira da li će da mu se vozačka dozvola dostavi na kućnu adresu ili će doći u nadležnu policijsku stanicu po mestu prebivališta.

“Ako se odluči da mu se dostava izvrši na kućnu adresu, faktički neće morati nijednom da dolazi u policijsku stanicu i ceo proces može da završi od kuće”, naglasio je Josifović.

Podsetio je da MUP od 2011. realizuje elektronske usluge na nacionalnom portalu eUprava, te da je jedna od prvih državnih institucija koje su podržale razvoj elektronske uprave u Srbiji.

“Prva elektronska usluga je puštena u rad 2011. godine, a to je zakazivanje termina elektronskim putem za lične karte i pasoše i to je jedna od najviše korišćenih usluga. Ona se koristi na preko 87 lokacija različitih policijskih uprava ili policijskih stanica i na preko 130 šaltera”, kazao je on.

Druga elektronska usluga, puštena u rad 2012. godine, kako je naveo, jeste produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima, odnosno izdavanje registracione nalepnice na jednom mestu, a to je tehnički pregled, što je brojčano najviše korišćena usluga, a koja se odnosi na privredu.

Dodao je da su medju važnim uslugama na portalu eUprava zamena vozačke dozvole, izdavanje uverenja o nekažnjavanju, prijava boravka stranca i zakazivanje termina za kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti sa čipom.

Naglasio je da je u odnosu naraniji način izdavanja dokumenata napravljen veliki pomak po pitanju uštede vremena i novca.

“Velika je razlika u samoj brzini obavljanja poslovnog procesa. Bukvalno na klik se dobijaju podaci za koje je ranije trebalo nedelju dana ili više, ili je gradjanin morao da donosi ta dokumenta kao što je izvod iz matične knjige gradjana, izvod iz knjige državljana”, rekao je Josifović podsetivši da sada šalterski službenik MUP-a radi provere dokumentima trenutno i po službenoj dužnosti.

indeksonline.rs/Beta