Da bi ste koristili neku od brojnih eUsluga koje pruža Grad Novi Pazar, potrebno je da budete registrovani na portalu eUprave (euprava.gov.rs)

Usluge koje su dostupne za Grad Novi Pazar, na portalu eUprave su:

  • Izdavanje informacija o lokaciji
  • Predstavka inspekcije za zaštitu životne sredine
  • Predstavka komunalnoj inspekciji
  • Predstavka saobraćajnoj inspekciji
  • Prijava komunalnog problema
  • Primedba na odluku o izradi planskog dokumenta u toku ranog javnog uvida
  • Primedba na nacrt planskog dokumenta u toku javnog uvida
  • Naknade zarade za vreme porodiljskog osustva

Grad Novi Pazar je na svojoj zvaničnoj “facebook” stranici postavio i detaljno uputstvo kako se registrovati na portal eUprava.

indeksonline.rs