U O.Š. “Vuk Karadžić” u toku su radovi na rekonstrukciji fasade. U pitanju je projekat vredan 11 miliona dinara, koji u potpunosti finansira Gradska uprava Novog Pazara.

Realizacijom ovakvog projekta, koji bi trebalo da bude završen pre početka nove školske godine, ostvaruje se energetska efikasnost školskog objekta u kojem nastavu pohađa veliki broj učenika, zbog čega škola radi u 4 smene.

Radove su danas obišli predstavnici Gradske uprave Novog Pazara.

”Nastavljamo sa investicijama u oblasti obrazovanja. Trenutno se radovi izvode na potpunoj rekonstrukciji fasade OŠ ”Vuk Karadžić”. Završetkom ovih radova škola će dobiti potpuno novi izgled. Razlozi su višestruki. Osim lepšeg izgleda, na ovaj način ćemo uštedeti energiju i energente u zimskom periodu, imajući u vidu činjenicu da raste cena energenata”, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Ensar Škrijelj, istakavši da je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost.

Direktorka škole Rafeta Emrović kaže da radovi ne remete dinamiku nastavnog procesa, izražavajući zahvalnost Gradskoj upravi koja, kako ističe, pomaže u realizaciji svih školskih projekata.