„Novi Pazar-Put“ obaveštava učesnike u saobraćaju da će u subotu izvoditi asfalterske radove na državnom putu IIA-203 Dojeviće –Tutin – Mehov Krš, deonica Pazarište – Sebečevo, te da je planirana totalna obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu u punoj širini kolovoza od 10h do 14 h.

Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu.

indeksonline.rs