Gradska čistoća u saradnji sa JP za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar, aktivno radi na uklanjanju divljih deponija na više lokacija.

Uporedo se radi na čišćenju korita reka, ispod mostova kao i na pranju rečnih obala.

Radnici Čistoće uređuju i zelene površine. Ekipe su angažovane na košenju trave i uređenju u krugu Centra za socijalni rad, takođe i kod zgrada u naselju Jalija u čitavoj dužini reke Raške.

Do sada su očišćene deponije na starom putu od Novog Pazara prema Raški, čitavim tokom reke.

Radnici su radili i na uklanjanju otpada u Suvoj Ćupriji, uz reku Rašku.

U potpunosti je uklonjena deponija u naselju Erozija, u Bukrešu kod sportskih terena.

Za sutra je predviđeno čišćenje kod hidrocentrale u centru grada, pranje i čišćenje parkinga i platoa iza nove lučne zgrade.

Ove poslove obavljaće radnici Čistoće i JP za uređenje građevinskog zemljišta, kojima će se u subotu i nedelju priključiti organizacije, udruženja, klubovi, te brojni drugi u velikoj ekološkoj akciji koja za cilj ima podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine i prirode.

Sutra će aktivno raditi i mladi koji će sa vaspitačicama, nastavnicima i profesorima uređivati školska i dvorišta predškolskih ustanova.

Akcija uređenja i uklanjanja otpada je tradicionalna, i dva puta godišnje realizuje se u Novom Pazaru.

Nadležni apeluju na građane da vode računa o okolini i čuvaju je, kako bi efekti ovih aktivnosti dugoročno bili vidljivi a Novi Pazar, njegove reke i izletišta ostali trajno bogatstvo svih njegovih žitelja.