BEOGRAD – Vlada Srbije donela je danas novu ;Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, brašna, suncokretovog ulja, mesa svinjski but, kristal šećera i UHT mleka sa 2,8 odsto masti, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima.

Izmenjena je i Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte koja ističe danas, čime je produženo njeno trajanje do 31. jula.

“Uredbom o ograničavanju visine cena osnovnih životnih namirnica ograničavaju se cene, kako proizvodjačke, tako i one u trgovini na veliko i malo, za brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjsko meso – but, tako da ne prelaze nivo cena od 15. novembra 2021. godine”, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je propisana maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra, maksimalna marža koju trgovci mogu da zaračunaju, kao i maksimalna maloprodajna i proizvodjačke cene belog kristal šećepa po kilogramu. Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica doneta je kako je navedeno, s obzirom na to da su cene sirovina i proizvodjačkih inputa i dalje na visokom nivou, a situacija na berzama u zemlji i okruženju i dalje nedovoljno predvidiva.

“Zbog toga je neophodno nastaviti sa primenom mere ograničenja cena ovih proizvoda”, navedeno je u saopštenju.

Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte imenjena je čime je produženo trajanje sa obrazloženjem da postoji globalni poremećaj na tržištu naftnih derivata.

Vlada je donela odluku i o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 u cilju sprečavanja nestašice i obezbedjivanja sigurnog snabdevanja tržišta tim derivatom.

Ističe se i da je zbog povećanja proizvodjačkih cena derivata nafte u prethodnom periodu, a u cilju očuvanja makroekonomske stabilnosti i standarda gradjana i neometanog snabdevanja tržišta derivatima nafte, doneta odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja za 20 odsto u periodu od 1. jula 2022. godine zaključno sa 31. julom 2022. godine.

Na sednici je usvojena Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa.

“Usled globalnog poremećaja na tržištu prirodnog gasa i naglog skoka cene tog energenta u celoj Evropi, subjekti koji obavljaju delatnost snabdevanja i snabdevanja na veliko prirodnim gasom, prinudjeni su da ovaj energent uvoze po višestruko višoj ceni od cene iz novembra 2021. godine, pa uredba ima za cilj da se otklone posledice skoka cene tog energenta, zaštite privreda i gradjani i obezbedi se pravo na nadoknadu razlike”, navedeno je u saopštenju.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza izmedju kupca-proizvodjača i snabdevača električne energije, čime je dodatno pojednostavljena procedura za proizvodnju energije za sopstvene potrebe iz OIE.

Izmenama će biti omogućeno dodatno skraćivanje procedura i smanjenje troškova za kupce-proizvodjače koji celokupnu proizvedenu električnu energiju koriste samo za sopstvenu potrošnju, i ne isporučuju višak energije u prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem.

U tom slučaju, gradjani ili privredni subjekti sa statusom kupca-proizvodjača dužni su da snabdevaču podnesu zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju ili ugovora o snabdevanju sa unapred odrejenim količinama električne energije za svaki obračunski period tokom perioda snabdevanja, čime je procedura za ovu kategoriju dodatno pojednostavljena.

Na današnjoj sednici doneta je izmenjena i dopunjena odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bitnih za stanovništvo kojom se odredjuje količina ulja od semena suncokreta u pakovanjima za prodaju na malo za koje se dozvoljava izvoz na mesečnom nivou.

Odluka je doneta imajući u vidu da je potrebno omogućiti realizaciju zaključenih ugovora u što većem obimu, a radi očuvanja tradicionalnog tržišta, pri tome vodeći računa o snadbevenosti domaćeg tržišta.

Na sednici Vlade donet je i Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve kupi do 131.000 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda po ceni od 40 dinara po kilogramu, sa PDV-om.

indeksonline.rs/Beta