Inspektori za zaštitu životne sredine Novog Pazara izvršili su nadzor lokacije gde se nepoznata tečnost uliva u reku Rašku i o svemu obavestili nadležnu republičku inspekciju i policiju, objavio je radio Sto plus.

Inspekcijski nadzor lica mesta obavljen je oko devet časova, tokom kojeg je zapisnički konstatovano da se u Rašku uliva „tečnost, koja na osnovu boje i oštrog mirisa može ukazivati na to da se radi o opasnoj materiji, nafti ili derivatima nafte“.

Prema nezvaničnim saznanjima tog radija, inspektori su obišli i nekoliko preduzeća koja u svom radu koriste naftne derivate, ali prilikom prve kontrole nisu mogli da utvrde nepravilno postupanje ili havarije koje bi dovele do izlivanja tečnosti u kanalizaciju, a potom i u Rašku.

Zapisnik je prosleđen Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine, nadležnoj za postupanje u ovakvim situacijama, kao i Odseku za suzbijanje privrednog kriminala Policijske uprave u Novom Pazaru koje će se uključiti u istragu.

Zagađivanje Raške prvi put je primećeno tokom vikenda, kada su brojni građani primetili mrlje u reci i osetili oštar miris, a ulivanje nepoznate tečnosti u korito Raške još uvek traje.

indeksonline.rs/Beta