Centralna bajramska svečanost održana je u Islamskom centru Gazilar u Novom Pazaru. Nakon sabah namaza, u uvodnom delu uoči Bajram namaza, vernicima je pripremljen prigodan program. Najmlađi polaznici predškolske ustanove Reuda svojim izvedbama ulepšali su bajramsko jutro, dok je za učenje tekbira, salavata, ilahija i kasida deo programa bio rezervisan mladim izvođačima iz reda novopazarskih imama i studenata islamskih nauka.

Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudić. U ovim trenucima, navodi muftija Dudić, oni kojima se Allah smilovao da mu budu gosti sada borave na najlepšem mestu na dunjaluku.

“U ovim trenucima, poštovani vernici, dok mi obavljamo sabah namaz, sedimo na svojim mestima u džamijama slušajući poruke bajramske hutbe i iščekujemo da jedni drugima čestitamo Bajram, da pružimo i stisnemo ruku bratu muslimanu, da zagrlimo svoje ukućane i članove porodice, da započnemo obilaske naše rodbine, da obiđemo mezare naših najbližih i setimo ih se Fatihom, da poslie toga obavimo propis klanja kurbana, odabrana skupina hadžija – Allahovih gostiju, jedan milion, ili 0.5 % od ukupnog broja muslimana u svetu, kojima se Uzvišeni Allah smilovao od ummeta našeg Poslanika a.s. i pozvao ih Sebi u goste, čine tavaf oko Kabe, svojim očima posmatraju Kiblu ka kojoj se okreću lica svih vernika u namazu. Imali su priliku boraviti na Arefatu i Uzvišenom uputiti dovu sa najveličanstvenijeg mesta, moliti za sebe, svoju porodicu, zajednicu i ummet. Imali su priliku noć provesti na Muzdelifi, spavati na zemlji, bez dunjalučkih ukrasa i luksuza, bez ugodne postelje i rashlađene sobe. Nakon toga su svoje kretanje ka Bejtullahu, sa telbijom i tekbirima, nastavili preko Mine, bacivši pritom sedam kamenčića na velikom džemretu, zapravo terajući od sebe prokletog šejtana, kao što ga je i Allahov miljenik, Ibrahim a.s., oterao kada ga je na nepokornost Gospodaru navodio. Potom je usledio vrhunac radosti, na kojeg svaki vernik ima pravo i očekuje je nakon napornog posla i pokornosti Gospodaru, a to je uživanje u lepoti Kabe, tavafu oko nje, dodiru njenih zidova, ljubljenju Hadžeru-l-esveda, zikra, dove i namaza u okrilju Bejtullaha, a sve to zapečaćeno gutljajem zemzema, hladne i pitke vode, koju je Uzvišeni Allah učinio lekom za sve ono što čovek poželi u trenutku njenog konzumiranja”, kazao je muftija dr. Dudić.

Ključni razlog sprečenosti organiziranja odlaska na Hadž ove godine jeste napad na Islamsku zajednicu i njeno cepanje 2007. godine. To je rezultiralo gubljenjem statusa zvaničnog državnog organizatora hadža, kakav je Mešihat Islamske zajednice u Srbijii imao do 2008. godine.

“Poštovani vernici, opšte je poznata bolna činjenica da mi muslimani Sandžaka i Srbije već treću godinu zaredom nismo bili u mogućnosti organizirano obaviti hadž. Prethodne dve godine bili smo sprečeni zbog posebnih epidemioloških mera usled pojave korona virusa, koje su imale za cilj sprečiti širenje zaraze i sačuvati živote ljudi. Ove godine ključni razlog naše sprečenosti jeste napad na Islamsku zajednicu i njeno cepanje 2007. godine, koji je rezultiralo pojavom i zvaničnim upisom paralelne zajednice od strane tadašnjih nadležnih državnih organa i podrškom istoj u cilju osporavanja svega što je jedinstvena Islamska zajednica radila i stvaranju paralelizma u funkcionisanju. Od brojnih negativnih posledica nelegalnog instaliranja paralelne zajednice, jeste i gubljenje statusa zvaničnog državnog organizatora hadža, kakav je Mešihat Islamske zajednice u Srbijii imao do 2008. godine, te spuštanje na nivo organizacije turističkih agencija, kojima je ove godine Ministarstvo za hadž Saudijske Arabije uskratilo mogućnost organizovanja odlaska na hadž. Mi kao vernici strpljivo prihvatamo Božije iskušenje i zahvaljujemo Njemu Uzvišenom, moleći Ga da nam Svoju milost daruje i omogući da u narednim godinama nesmetano organizirano obavljamo hadž. Ovo je poruka svim razumom obdarenim ljudima da su podele put koji vodi slabljenju, očaju, poniženju i Božijoj kazni. Ovo je poruka i opomena onima koji su cepali zajednicu pre 15 godina i onima koji su danas njihovi naslednici na različitim pozicijama da shvate koliko su veliki problem prema ljudima, vernicima, dobrim muslimanima ove države i greh prema Allahu i prema sebi napravili, kako bi se pokajali, pogrešne postupke ispravili i u okrilje jedinstvene Zajednice se vratili. Uzvišeni Allah nas u Kur’ani Kerimu upozorava i kaže: „I izbegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava”, podvukao je muftija dr. Dudić.

Dani Bajrama su dani radosti i veselja, ali ove godine dolaze u kalendaru na dane sećanja na brojne šehide čija je krv natopila bosanski i sandžačku zemlju.

“Dani Bajrama su dani radosti i veselja, koje delimo jedni sa drugima i sa svojim porodicama. Obiđimo svoje članove porodice i prijatelje, ojačajmo naše rodbinske veze, obradujmo svoje ukućane, posebno decu, jer je i to potvrda da smo na sunnetu Allahovog Poslanika a.s. Setimo se i naših umrlih, obiđimo njihove mezare, proučimo im Fatihu, jer će naša posjeta mezarlucima biti ibret i pouka nama živima, da ćemo već sutra i mi biti na mestu onih kojima naše dove poklanjamo, kako bi se pokajali i popravili, otklonili od sebe ono što srdi našeg Gospodara i zbog čega ćemo se stidjeti na Sudnjem danu, te kako bi našoj deci ličnim primerom pokazali kako se treba odnositi prema umrlim roditeljima ili članovima porodice. Allah je Milostiv, On radosno iščekuje naše iskreno pokajanje, da bi nam oprostio i milost Svoju darovao. Bajramski dani meseca jula, u kojima se nalazimo, podsećaju nas i na našu krvavu i bolnu prošlost, koje se nerado sećamo, ali koja se ne može izbrisati niti zaboraviti i stotine hiljada šehida širom Sandžaka i Bosne, čija je krv natopila ovu zemlju kojom hodimo, da bi mi danas mogli ponosno i slobodno, u svojoj veri, na njoj živeti i svoju budućnost graditi. Oni su kurban – žrtva koju mi, niti naši potomci ne smemo nikada zaboraviti, jer od našeg odnosa prema njihovom zalogu za naš opstanak i sadašnjost zavisiće budućnost nas i naših potomaka. Čuvanje sećanja na njih i poštovanje njihove žrtve zalog je za našu prosperitetniju budućnost”, istakao je muftija dr. Mevlud ef. Dudić.

Usledila je čestitka svim vernicima i njihovim porodica. Neka Kurban bajram unese mir i spokoj i srca ljudi.

“Poštovana braćo, živimo našu veru na dobrobit svih ljudi. Podijelimo radost Bajrama sa svojim bližnjima, prijateljima i komšijama. Neka nam Kurban bajram vrati veru i nadu u bolje sutra, neka među nama vlada sloga, neka nam zajedništvo u veri, međusobnom poštovanju i ljubavi povrati samopouzdanje i neka u milosti Božijoj nađemo utočište od slabosti naših.
Bože Svemogući, ujedini naša srca u veri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Gospodaru naš, Ti si mir i spas, od Tebe je mir i spas, molimo Te daruj nam dobro na ovome i na budućem svetu i zaštiti nas patnje u vatri. Amin. Poštovani vernici, svima vama, članovima vaših porodica, svim muslimanima u Sandžaku i Srbiji, celom ummetu islama, čestitam Kurban bajram, moleći Allaha da vama i svim ljudima dobre volje u njemu daruje sreću i svako dobro”, završio je muftija dr. Dudić.

indeksonline.rs/mesihat.org