Dane Kurban-bajrama odlikuje klanje kurbana ili prinošenje žrtve – što je tradicija Božijeg poslanika Ibrahima, potom deljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama; kao i dani hadža – dani boravka nekoliko miliona muslimana u časnim mestima Mekki i Medini.

Nakon obavljenog namaza, prinosi se žrtva Kurbana, najčešće se žrtvuje ovan ili ovca, a žrtveno meso se deli na tri dela: jedan za porodicu, jedan za komšije i rodbinu i jedan za siromašne.

Za to vrijeme žene pripremaju obilan bajramski ručak, a prednost se daje korištenju žrtvenog mesa. Darivaju se deca, obilaze se i daruju komšije i rodbina, te im se donosi po komad žrtvenog mesa, kao simbol blagoslova i predanosti Bogu.

Ovoj tradiciji posebno se raduju deca s obzirom na poklone u vidu slatkiša i novca, bajram-banci koje dobiju prilikom podele.

Kurban bajram traje četiri dana. Za vreme Kurban-bajrama posle svakog farz namaza uči se tekbir i tešrik. Vreme učenja tekbir-i tešrika traje od sabaha 9. zu-l-hidžeta, Dana Arefata, a završava sa ikindijom četvrtog dana Bajrama.

Agencije