Danas su u Beogradu, u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i direktor Kancelarije Marko Blagojević potpisali sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji opšte bolnice u Novom Pazaru.

Projekat je vrijedan 5.1 milijardi dinara a obuhvata izgradnju novog hirurškog bloka sa rekonstrukcijom postojećeg, izgradnju zgrade psihijatrije, nadogradnju internog odeljenja i potpunu rekonstrukciju postojećeg objekta kao i detaljna adaptacija doma zdravlja.

Uz ove medicinske objekte programom je predviđena i izgradnja nove toplane na gas i biomasu kao i izgradnja srednjenaponska trafostanice 35/10kV sa pripadajućim dalekovodima.

Ovo je najveće ulaganje u zdravstvo Novog Pazara u njegovoj istoriji a priprema projektno – tehničke dokumentacije kao i izmjena planskih akata je trajala nekoliko godina
U toku je priprema projekata za ostale objekte u krugu bolnice sa kojima će se aplicirati odmah nakon završetka ovih.