Sindikat UPOiP „Nezavisnost” i rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Novog Pazara uputio je danas javni protest državnim organima, policiji i tužilaštvu, zbog neadekvatne reakcije u postupcima napada na službena lica sa javnim ovlaštenjima tokom vršenja službenih radnji.

“Naime, sve je učestalija pojava napada na službena lica sa javnim ovlašćenjima Odeljenja za inspekcijske poslove tokom vršenja službenih radnji a reakcija državnih organa u tim situacijama je nikakva. U tom smislu, i najnoviji
dogadaj od 29.06.2022.g., je jasan pokazatelj neadekvatne reakcije. Kritičnog
dana u 12h, saobraćajni inspektor je vršio službene radnje u vezi nepropisno
parkiranog auta. Sat vremena nakon vršenja službenih radnji, organizovano i sa
umišljajem, je izvršen napad na saobraćajnog inspektora. Rakcija nadležnih državnih organa je potpuno izostala i pored prijave za učinjeno krivično delo” – navodi se u saopštenju.

Kako tvrde, ovakvih i sličnih primera je mnogo i sve su učestaliji.

“U smislu navedenog, upućujemo javni protest jer, iako štitimo javni interest , bezbednost na radu nam je ugrožena, a reakcije dravnih organa su nikakve. Ukoliko se ovakva situacija i dalje nastavi bićemo prinudjeni da organizujemo javni protest u centru grada, jer nam je bezbednost na radu ozbiljno ugrožena, a reakcija državnih organa neadekvatna” – zaključuje se u saopštenju koje potpisuje rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove Mensur Bulić i glavni poverenik sindikata “Nezavisnost” u Gradskoj upravi grada Novog Pazara Esad Lotinac.