Na dvadeset trećoj redovnoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara, održanoj danas, donet je niz odluka.

Usvojen je predlog 14. izmene Plana javnih nabavki za Gradsku upravu grada Novog Pazara, za tekuću godinu.

Članovi Veća jednoglasno su usvojili predlog Rešenja o obrazovanju stručno – operativnog tima za praćenje postojećih i evidentiranje novih klizišta na području lokalne samouprave, kao i predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje štete na oštećenoj putnoj infrastrukturi i mostovima, usled elementarnih nepogoda.

Gradsko veće usvojilo je niz zaključaka Saveta za bezbednost saobraćaja, kao i zahtev za donošenje zaključka o izradi kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha, na teritoriji Novog Pazara.