Atletičari Novog Pazara osvojili su dve srebrne medalje na mlađepionirskom Prvenstvu Srbije u Sremskoj Mitrovici.

Kaid Koca bio je drugi u trci na 800 metara sa 2:16,26 minuta, a isti plasman ostvario je i Boris Belojica u bacanju vorteksa daljinom od 56,88 metara.

Dobre nastupe zabeležili su još Aiša Tahirović, koja je sa 2:34,33 bila peta na 800 metara, te peti u bacanju diska i sedmi u kugli Emil Bahtijarević, čiji su najbolji hici iznosili 23,12 metara, odnosno i 9,33 metara.

M. Minić