BEOGRAD – Srbija će emitovati dugoročne državne hartije od vrednosti, ukupne vrednosti 340 miliona evra, a razlog zaduživanja je pored ostalog finasiranje budžetskog deficita, objavila je danas Nova ekonomija pozivajući se na vladine odluke, u koje je imala uvid.

Obveznice će biti prodate putem direktne pogodbe sa kvalifikovanim investitorom, a novo zaduživanje će služiti i za refinansiranje dospelih obaveza na osnovu javnog duga, kao i finansiranje tekuće likvidanosti i nabavka finansijske imovine.

Obveznice će biti emitovane 23. avgusta, a podeljene su na dve emisije.

Prva grupa obveznica, ukupne vrednosti 250 miliona evra, dospeva u avgustu 2025, dok druga grupa, vrednosti 90 miliona evra, dospeva u avgustu 2026. ;

Dugoročne državne hartije od vrednosti biće registrovane kod nemačke banke Deutsche Bank Aktiengesellschaft, koja će ujedno vršiti klliring i saldiranje.

Vlada Srbija je u junu usvojila Uredbu o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, kojom je omogućeno da Vlada može da prodaje obveznice i direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom, prenela je Nova ekonomija.

indeksonline.rs/Beta