Na dvadeset šestoj redovnoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara usvojen je niz odluka koje se odnose na investiciona ulaganja na lokalnom nivou. Prema rečima člana Gradskog veća Mirsada Jusufovića, reč je o radovima na kišnoj kanalizaciji u delu ulice Kej skopskih žrtava i izgradnji vodovodne mreže u naselju Erozija.

„Gradsko veće daje nalog JKP „Vodovod i kanalizacija“ da realizuje radove. Treba istaći da su na današnjoj sednici usvojene i odluke o proceni zemljišta koje je potrebno da Grad dokupi, kako bi se stekli uslovi za probijanje ulice Stane Bačanin i njeno spajanje sa ulicom Relje Krilatice“, rekao je Jusufović, ističući da je reč o investiciji koja će građanima naseljenim u tom delu grada značajno olakšati svakodnevno kretanje.

Prema rečima Jusufovića, procena vrednosti vršena je i za zemljište na još dve lokacije u gradu, kako bi se probijanjem određenih ulica smanjile gradske saobraćajne gužve.

Gradsko veće usvojilo je Procenu rizika za smanjenje katastrofa za grad Novi Pazar. U pitanju je izuzetno značajan strateški dokument koji će se u naredne tri godine primenjivati na lokalnom nivou.

„Dokument sadrži sve jasno definisane karakteristike grada Novog Pazara, od stanovništava, preko saobraćajne, vodovodne, energetske infrastrukture, do ostalih elemenata čije je poznavanje neophodno u slučaju potrebe da se raguje u uslovima prirodnih katastrofa“, rekao je rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Ismail Dupljak.

Dokument je pre razmatranja na Gradskom veću usvojen na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije i dobio je pozitivno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije – odeljenje u Novom Pazaru.

Gradsko veće donelo je odluku o dodeli sredstva za izvođenje dodatnih radova na džamiji „Nur“ u Muru, kao i sredstava za ograđivanje pravoslavnog groblja u naselju Štitare.