BEOGRAD – U Srbiji, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, svaka peta žena doživi nasilje u partnerskoj vezi što je više od “crvenog alarma”, rekla je danas poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković, saopštio je njen kabinet.

Ona je, na sastanku sa ministrakom pravde Majom Popović rekla da je nasilje nad ženama tema koja bi morala da bude u fokusu svih javnih politika, navodi se u saopštenju.

Popović i Janković su razgovarale o načinima za unapređenje borbe protiv rodnozasnovanog nasilja.

Ocenile su da da se protiv stereotipa o rodnim ulogama treba boriti i većim učešćem žena u upravljanju krizama, “u svim vitalnim sektorima uključujući tu i sektor bezbednosti”.

Smatraju i da je aktivno učešće žena od nemerljivog značaja i za samo funkcionisanje tog sektora i za bezbednost žena.

Založile su ; se i za održavanje češćih sastanaka Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Poverenica je ranije Ministarstvu pravde uputila dve inicijative u vezi te problematike.

Smatra da Zakona o krivičnim sankcijama treba da bude izmenjen tako da se propiše obaveza nadležnih da, po službenoj dužnosti i u slučajevima rodnozasnovanog i porodičnog nasilja obaveste žrtvu o otpuštanju osuđenog iz zatvora.

Druga inicijativa povrenice je usmerena ka boljoj koordinaciji i radu nadležnih državnih organa i ustanova radi sprečavanja nasilja u porodica i zaštite od nasilja u porodici.

Beta