Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sprovodi zagovaračku inicijativu “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OGD.

Zagovaračka aktivnost ima za cilj unapređenje zaštite marginalizovanih grupa (Romi, OSI, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.
U okviru projekta, između ostalog, sprovedeno je Istraživanje stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara.

Na osnovu sprovedenog istraživanja, članice neformalne koalicije novopazarskih OCD su osmislile i definisale preporuke koje će biti poslate lokalnoj samoupravi, institucijama i ustanovama.

Preporuke će biti predate na pisarnici Gradske uprave u ponedeljak, 5. septembra, 2022. godine, u 10.30.
Nakon toga, na temu pomenutih preporuka, biće održan sastanak sa Fevzijom Murićem, članom Gradskog veća.