BEOGRAD – Zaštitnik građana Zoran Pašalić najavio je danas da će inicirati izmene važećih zakonskih propisa kojima će se definisati posebne mere prema osuđenicima za krivična dela protiv polne slobode nakon isteka kazne.

Pašalić je to rekao povodom medijskih objava koje su privukle veliku pažnju javnosti da se osoba koja je izvršila više silovanja, odnosno koja je višestruki povratnik, nakon odsluženja kazne nalazi na slobodi bez ikakvih mera praćenja.

Pašalić je naveo da se posebne mere odnose na obavezno javljanje policiji i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, obaveznu prijavu promene prebivališta, boravišta ili radnog mesta, obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta ili ustanova, kao i obaveznu prijavu namere da putuju u inostranstvo.

Dodao je da je cilj iniciranja posebnih mera da se osuđenici spreče da ponove ta krivična dela, saopštio je Zaštitnik građana.

Pašalić je rekao da bi se posebne mere primenjivale na osuđenike koji su izdržali kaznu za krivična dela protiv polne slobode prema punoletnim licima.

Navodi i da su izmene postojećih propisa neophodne, jer se Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, poznat kao tzv. Marijin zakon, usvojen 2013. godine primenjuje samo u slučaju kada su žrtve krivičnih dela protiv polnih sloboda maloletna lica.

indeksonline.rs/Tanjug