BEOGRAD – Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić donela je danas odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 13. novembra.

U pitanju su redovni izbori koji se održavaju na svake četiri godine, koliko prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina traje mandat jednog saziva.

Redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog saveta održavaju se istovremeno, odnosno istog dana, rekla je Čomić novinarima u Palati “Srbija”.

Nacionalni saveti će biti birani na dva načina – i ove kao i prethodnih godina, neposredno i putem elektorske skupštine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društeni dijalog je 3. septembra u ponoć po zakonskoj odredbi zaključilo posebne biračke spiskove koji se vode za 23 nacionalne manjine koje imaju svoja prava u Srbiji, kako bi se na osnovu toga utvrdilo koje nacionalne manjine idu na neposredne, a koje na elektorske izbore.

“I na osnovu toga, 19 nacionalnih manjina ispunilo je uslove za neposredne izbore”, navela je Čomić i dodala da će se birati predstavnici potpuno isto kao kada se raspisuju parlamentarni izbori.

Na neposredne izbore ide albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, ruska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka nacionalna manjina.

Na izborima putem elektorske skupštine, biraju se članovi goranske, makedonske, crnogorske i hrvatske nacionalne manjine.

Na pitanje novinara da se predstojeći popis u oktobru može zloupotrebiti za izbore članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Čomić odgovora da upravo mediji tačno treba da informišu celokupnu javnost, i o pristupanju popisu i proceduri za svakog pripadnika nacionalne manjine.

“Mediji su tu ključni, mi ćemo da uradimo našu informativnu kampanju i za jedno i za drugo, zajedno sa Evropskom komisijom, jer ovo je evropski popis u Srbiji”, poručila je Čomić i dodala da će se raditi na tome da se svi tekući problemi reše na vreme.

Pozvala je pripadnike nacionalnih manjina da nastave da se upisuju u poseban birački spisak do 27. oktobra, kada se spisak zaključuje.

Inače, izbori bi trebalo da se održe najkasnije 15 dana pre isteka mandata nacionalnog saveta koji je poslednji konstituisan.

Neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina sprovode Republička izborna komisija (RIK) i birački odbori.

Na dan izbora, biračka mesta se otvaraju u 7.00 časova, a zatvaraju u 20.00. U toku tog vremena biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno.

Izbori putem elektorske skupštine predstavljaju način posrednog izbora članova nacionalnih saveta, jer pravo glasa na tim izborima nemaju svi pripadnici nacionalne manjine upisani u poseban birački spisak, već samo oni koji su se, u zakonom uređenom postupku, prijavili i ispunili zakonske uslove da budu elektori, odnosno da na elektorskoj skupštini biraju članove nacionalnog saveta.

Ključni uslov da neki birač dobije status elektora je da ga svojim potpisima podrži određen broj birača – pripadnika nacionalne manjine.

Čomić je odgovarala i na pitanje novinara o održavanju Evroprajda, tačnije zašto se nije ranije oglasila povodom mogućnosti otkazivanja te manifestacije, navodeći da je danas dan odluke o “smanjenju ugrožavanja, zaštiti i unapređenju prava pripadnika nacionalnih manjina”.

“O sprečavanju ugrožavanja, unapređenju i zaštitu prava svih drugih manjina u Srbiji, tokom narednih dana, jer za pripadnike svih manjina, i nacionalnih i svih drugih koji su manjina po bilo kom ličnom svojstvu, važi da su ravnopravni građani naše zemlje, oni su naše komšije, naši roditelji, braća, sestre”, rekla je Čomić.

indeksonline.rs/Tanjug