BEOGRAD – Povodom Međunarodnog dana seoskih žena, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović saopštila je da rad i položaj seoskih žena u Srbiji nisu dovoljno vidljivi a da one nose najteže breme svih izazova ovih kriznih vremena.

Žene sa sela su oslonac i potencijal za bolji društveni i privredni razvoj i očuvanje bogatstva Srbije, navela je Mihajlovićeva u čestitki povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana seoskih žena, koji je Generalna skupština UN prvi put ustanovila 2008. godine.

„Ovaj dan posvećen je svim ženama sa sela i koristim priliku da danas iskažem posebnu pohvalu za njih i sve što one svojim radom čine za zajednice u kojima žive i čitavo naše društvo.

Rad i položaj naših seoskih žena nisu dovoljno vidljivi i zalažem se da o njima govorimo i svakog drugog dana u godini, jer one su te koje nose najteže breme svih izazova ovih kriznih vremena”, navela je potpredsednica Vlade Srbije.

Ona je ukazala da je svaka druga žena na selu formalno nezaposlena, ali obavlja najveći deo neplaćenog kućnog rada u svojim domovima.

Opstanak seoskih žena uglavnom zavisi od poljoprivrednih gazdinstava koja najčešće nisu u njihovom vlasništvu, ali zato ova gazdinstva i domaćinstva ne bi opstajala da one nisu njihov stub, navodi Mihajlovićeva.

Ona kaže da više od polovine seoskih žena nema pravo na penziju, a 36% njih se odriče nasleđa u korist muških srodnika, čime postaju dodatno ranjive i zavisne članice domaćinstva i velika većina njih gubi i pravo na socijalnu pomoć.

“Dominantni tradicionalni obrasci i običajna praksa posebno su izraženi u seoskim sredinama i utiču na već otežan položaj žena u njima, zbog čega je značajno da svi zajedno radimo na podizanju svesti, kako bi žene imale informacije o svojim pravima i načinima da ih ostvare“, rekla je Mihajlovićeva.

„Od osnivanja Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, vodi me i podstiče vizija boljeg položaja i kvaliteta života svake žene i devojčice u Srbiji, boljeg pristupa svim resursima, bez obzira da li žive u gradskim ili seoskim sredinama, a posebno za jednaka prava i šanse u svim oblastima života”, saopštila je potpredsednica Vlade.

Prema njenim rečima, mnoge inicijative su pokrenute i doprinele stvaranju boljih mogućnosti da žene sa sela ostvare prihode za sebe i svoja domaćinstva, a time dostignu ekonomsku samostalnost, dostojanstven život i adekvatno vrednovanje rada.

“Nastavićemo sa podrškom delatnostima i zanimanjima kojima se tradicionalno žene na selu bave kako bi se ojačao njihov ekonomski položaj a one bile osnažene da ostvare sva svoja prava. S tim u vezi iniciraćemo i donošenje posebnog Akcionog plana za ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja”, istakla je Mihajlovićeva.

indeksonline.rs/Tanjug