Odluka o formiranju komunalne milicije na području Novog Pazara usvojena je na sednici gradske Skupštine jednoglasno.

Kandidati odabrani posredstvom javnog konkursa prošli su posebnu obuku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova a podršku gradu da, u interesu zajednice, formira kvalitetnu i efikasnu službu pruža i Stalnalna konferencija gradova i opština.

„Ogroman deo posla, pa i onaj najbitniji – obuka komunalnih milicionararealizovan je kroz paket podrške Stalne konferencije gradova i opština. Podršaka SKGO u vezi sa početkom rada komunalne milicije traje duže od godinu dana i podrazumeva čitav niz ozbiljnih aktivnosti. Posebno nam je važan odnos komunalne milicije prema građanima i to je aspekt kome je kroz ovu saradnju sa SKGO posvećeno mnogo pažnje. Kandidati su trokom pripremnog perioda napredovali u pogledu sticanja znanja i veština, stekli neophodne sertifikate. Sada nam je cilj da služba što pre počne sa radom i svaki dan nam je bitan jer želimo da na kvalitetan način održimo komunalni red u gradu“, rekao je načelnik Gradske uprave grada Novog Pazara, Džemil Divanefendić.
Stalna konferencija gradova i opština i grad Novi Pazar sproveli su niz aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje komunalne milicije. Sve aktivnosti su paket podrške koji SKGO pruža svojim članicama.

„Novi Pazar je prvi grad u kome pružamo ovakvu podršku ipodrazumeva pripremu celog pravnog okvira za uspostavljanje komunalne milicije, pripremu odluka, pravilnika, internih akata kao i obuke neopphodne za osposobljavanje komunalne milicije. Sproveden je već niz tih obuka, neke realizujemo danas i sutra a naročito je zanimljiv onaj niz obuka koji se odnosi na kulturu komunikacije, odnosno direktno postupanje prema građanima“, poručio je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje SKGO.