Dva policijska inspektora iz Novog Pazara, otišli su na lizlet na planinu Golija, kada ih je iznenenadila divlja svinja. Policajci su pucli u vazduh i to ih je spasilo od divlje životinje, ali ih nije spasilo od suspenzije jer su: štetili ugledu policije.

Policijski inspetori PU Novi Pazar udaljeni su iz službe do okončanja disciplinskog postupka, uz obrazloženje starešine da su svojim ponašanjem štetili ugledu Ministarstva unutrašnjih poslova. Kvalifikacija dela je nezamisliva, s obzirom da su se tog dana inspektori nalazili u samoj šumi, gde nikako nisu mogli da naštete ugledu Minstarstva.

Valja napomenuti da inspektori tog dana nisu bili angažovani na radnom zadatku, te da su se nalazili na izletu na planini Golija gde su šetali šumom.

“Pucavši u vis, inspektori su upotrebili službeno oružje u znak upozorenja, što je u ovom slučaju lako dokazivo, pa tako nisu mogli da štete ugledu Ministarsva unutrašnjih poslova”, tvrdi pravnik iz Novog Pazara, sa kojim smo razgovarali o ovoj temi.

„Radi se o dva iskusna inspekotra koja su učestvovala u rasvetljavanju najtežih krivičnih dela, ocenjivani su najboljim ocenama i više puta nagradjivani za postignute rezultate rada“, rekao nam je jedan od kolega suspendovanih inspektora.

“Nedopustivo je da se takvi ljudi suspenduju i udaljuju iz službe, samo zato što su štitili sebe od krda divljih svinja, koje su ih kritičnog dna, u mestu Preko brdo na Goliji, napale”, dodaje naš sagovornik.

Da li se radi o ličnom hiru njihovih starešina ili grubom kršenju zakona, utvrdiće dalji tok istarage.

Protiv svinje, koliko je poznato, nije pokrenut nikakav postupak niti je pretrpela ikakve posledice.

nova.rs