BEOGRAD – Počeli su sistematski pregledi i vakcinacija đaka sedmog razreda osnovnih škola vakcinom protiv difterije i tetanusa, koji se sprovode prema kalendaru obavezne imunizacije u 14. godini.

Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja “Dr Milutin Ivković” na Paliluli, Aneta Jovanović, rekla je za Tanjug da su počeli sistematski pregledi koji se tradicionalno svake godine obavljaju u oktobru mesecu i da će oni biti rađeni u kontinuitetu tokom cele škoske godine. Roditelje su obavešteni putem škola na teritoriji Stare Palilule, a uključena je i zdravstvena stanica Karaburma, gde se prvo pozivaju đaci sedmih razreda.

Prema rečima Jovanović, rade se sistematski pregledi – fizikalni pregledi dece koji obuhvataju merenje telesne težine, odnosno visine, procenu statusa uhranjenosti deteta, vakcinalnog statusa i zdravstvenog stanja dece i ukoliko se nađe neki problem oni se upućuju na dalju dijagnostiku.

“Prema stručno-metodološkom uputstvu i kalendaru obavezne imunizacije predviđene su vakcine protiv difterije i tetanusa koje su obavezne u četrnaestoj godini, za đake sedmog razreda, ali i deca koja su sada osmi razred i nisu obavili prošle godine, mogu da se i sada jave”, rekla je dr Jovanović i dodala da su od juna meseca, počeli i sa preporučenom vakcinom protiv humanog papiloma virusa – Gardasil 9 vakcinom.

Ova vakcina je preporučena prema stručno metodološkom uputstvu Instituta Batut, a daje se u sklopu sistematskog pregleda paralelno sa vakcinom protiv tetanusa i difterije. Roditelji dece do 15 godina treba da daju pisanu saglasnost za imunizaciju.

Tanjug